شهریار قربانی

برنامه نویسی

سقف درآمد برنامه نویسی چقدره

سقف درآمد برنامه نویسی چقدره

سقف درآمد برنامه نویسی چقدره سقف درآمد برنامه نویسی چقدره درآمد پزشک با یک سوال شروع میکنم! آیا درآمد همه ی پزشک های ما یکسان میباشد؟ خب باید بهتون بگم…

ادامه مطلب
پولسازترین زبان های برنامه نویسی در ایران

پولسازترین زبان های برنامه نویسی در ایران

پولسازترین زبان های برنامه نویسی در ایران زبان های برنامه نویسی پولساز پولسازترین زبان‌های برنامه‌نویسی در ایران ⠀یکی از مهم‌ترین انگیزه‌ها برای شروع برنامه‌نویسی، انگیزه‌های مالی هست البته که من…

ادامه مطلب
آشنایی با مفاهیم برنامه نویسی شی گرایی

برنامه نویسی شی گرایی چیست ،آشنایی با مفاهیم شی گرایی

برنامه نویسی شی گرایی چیست ،آشنایی با مفاهیم شی گرایی برنامه نویسی شی گرایی چیست یادآوری فرض کنید که میخوایم از نقطه A به نقطه B به حرکت در بیایم…

ادامه مطلب